Voor hoogbegaafden

visie op hoogbegaafdheid

géén ziekte
Hoogbegaafdheid is geen ziekte of handicap. En niet per definitie problematisch. Hoogbegaafdheid is iets wat in principe aangenaam, leuk en boeiend kan zijn. Hoogbegaafdheid brengt specifieke kansen én valkuilen met zich mee.

vele soorten
Hoogbegaafdheid kent vele facetten. Er zijn derhalve vele soorten hoogbegaafden. Hoogbegaafden zijn te onderscheiden naar uiterlijk gedrag (hoogpresterend of niet), naar soort talent (intellectueel, sportief, muzikaal, artistiek en ambachtelijk) en naar persoonlijkheidsconstellatie (zoals weergegeven in het Delphimodel Hoogbegaafdheid).

continuüm, geen cesuur
Begaafdheid is een continuüm, waarbij iemand op steeds meer aspecten hoogbegaafd te noemen is. De cesuur van 130 punten op de WAIS is arbitrair. Het is onzin om te stellen dat iemand bij een IQ van 129 niet hoogbegaafd is en bij 130 ineens wel.

intelligentie
Hoogbegaafdheid is méér dan een hoge intelligentie (zoals weergegeven in het Delphimodel Hoogbegaafdheid). Hoge intelligentie slaat voornamelijk op cognitieve vaardigheden. Iemand kan zeer begaafd zijn, terwijl de score op een intelligentietest dat niet direct aangeeft.

pervasief
Hoogbegaafdheid is iets wat de hele persoon en zijn of haar hele leven doordrenkt. Niet slechts een klein onderdeeltje van de persoonlijkheid. En ook niet iets wat naar believen ‘aan’ of ‘uit’ gezet kan worden.

neurologische basis
Hoogbegaafdheid is ingebed in een ‘spits’ neurologisch systeem. Hoogbegaafden die hiermee geboren worden, moeten in de loop van hun leven een manier vinden om daarmee om te gaan.

onderpresteren
Hoogbegaafdheid kan zich pas laat in het leven manifesteren. Soms komt hoogbegaafdheid nooit goed uit de verf.

kwetsbaar
Hoogbegaafden zijn door hun specifieke persoonlijkheidsconstellatie vatbaar voor zeer bepaalde problemen en ontsporingen. Zij hebben daarnaast een gevoelig en derhalve kwetsbaar gestel. Tevens ervaren zij problemen doordat zij tot een zeer kleine minderheid behoren.

soortgenoten contact
Contact met soortgenoten doet hoogbegaafden in allerlei andere situaties beter functioneren.