Over OYA

de naam OYA

wind der verandering
Oya is de Afrikaanse godin van de Wind der Verandering. Zij is een watergodin en een krijgsgodin. Ze heerst over bliksem en donder, stormen, slagregens, wervelwinden en orkanen. Over alle heftige atmosferische verschijnselen.

transformatieproces
Oya staat stervelingen bij tijdens transformatieprocessen. Door het creëren van verwarring en chaos zuivert zij de lucht. Zij heft stagnatie op en effent de weg voor groei.

emoties en ratio
Als watergodin, die heerst over de atmosfeer, laat Oya zien dat transformatie een vermenging van water en lucht vraagt – vermenging van emotie en ratio, onbewuste en bewuste.

vechten voor jezelf
Als krijgsgodin wijst Oya erop dat je transformatie zelf moet bevechten. Maar wel op de juiste manier. Het gaat om vechten voor jezelf. En niet tegen jezelf of tegen anderen.

chaos en creativiteit
De tijdelijke chaos die Oya creëert verwijst naar de kern van het transformatieproces. Om een nieuwe werkelijkheid te scheppen, moeten de elementen van de oude werkelijkheid in een creatief proces herschikt worden.