OYA Productions

Delphikaart bestellen

Een kleurrijke kaart (17 x 23 cm) met aan de ene zijde een afbeelding van het Delphimodel Hoogbegaafdheid©en aan de andere zijde de Delphidefinitie Hoogbegaafdheid© in woorden is te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL35 RABO 0143 5928 90 ten name van OYA Productions, onder vermelding van ‘Delphikaart’, het gewenste aantal kaarten en uw postadres.

Vergeet u vooral niet om uw postadres te vermelden! Indien u een factuur wenst, dan kunt u dat op de overschrijving melden (‘graag factuur’). Na betaling wordt de kaart (worden de kaarten) u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Prijzen:

  • 1 ex. € 7,-
  • 2 ex. € 12,-
  • 5 ex. € 25,-
  • 10 ex. € 40,-