Oya Psychotherapie

Kosten

coaching
De kosten van een coachingsgesprek bedragen 130 euro (inclusief BTW) per uur. Voor een langer durend traject zijn nadere prijsafspraken te maken. Soms is een werkgever bereid tot (mede)financiering. In geval van coaching wordt er geen enkele informatie aan een zorgverzekeraar doorgegeven.

psychotherapie en psychologische begeleiding
De kosten van een psychotherapeutisch traject en van psychologische begeleiding worden meestal gedekt door uw zorgverzekeraar. Dan moet er een verwijsbrief van de huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM-classificatie (die binnen het verzekerde pakket valt). Voor psychologische begeleiding en voor psychotherapeutische zorg die niet binnen het verzekerde pakket valt, wordt 98 euro per sessie in rekening gebracht.

gecontracteerd
Ik heb met alle verzekeraars een contract, dus de rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar (tenzij het niet verzekerde zorg betreft).

eigen risico
In geval van verzekerde zorg wordt u wel op uw eigen risico aangesproken. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd.