OYA Psychotherapie

werkwijze

maatwerk
Mijn werkwijze is afhankelijk van wat de client zelf wil en nodig heeft. Ik lever maatwerk naar gelang de situatie en de persoonlijkheid van de hulpvrager.

klankbord
Soms is het voldoende om een poosje met iemand mee te lopen, als coach, gids of raadgever. Naast iemand staan en meedenken, klankbord zijn – en soms een duwtje geven – volstaat dan om het leven weer te laten stromen.

directief ingrijpen
In andere gevallen is het nodig om wat meer confronterend te werk te gaan. Uitdagingen te scheppen of iemand radicaal op een ander been te zetten. Of tot op de bodem te gaan en diep in de persoonlijkheid iets te verschuiven.

traject
Meer precies bekeken ziet een traject er als volgt uit:

  • Allereerst zoeken we uit of u bij mij aan het juiste adres bent. Of het klikt tussen ons en of wij samen het idee hebben dat we iets kunnen bereiken.
  • Vervolgens formuleren we uw vraag of probleem zo precies mogelijk, waarbij we achtergrond en oorzaak verhelderen. Dit resulteert in een diagnose.
  • Daarna stellen we een plan op. Daarin staat omschreven hoe de begeleiding eruit zal zien, hoe vaak u wilt komen en hoe lang, en waaraan u precies wilt werken.
  • Soms zal ik de hulp inroepen van een psychiater of een testpsycholoog. Namelijk wanneer er medicatie nodig lijkt of wanneer er diagnostische vragen blijven opspelen.
  • Soms ook zal ik u voor een parallel traject verwijzen naar een vaktherapeut (creatief, beweging, ontspanning, ademhaling, mindfulness). 
  • De begeleiding kan bestaan uit individuele of groepsgesprekken, soms ook uit huiswerk of oefeningen, al dan niet in combinatie met testen.
  • Op gezette tijden evalueren we samen wat er al veranderd is, waar nog aan gewerkt moet worden en waar bijsturing nodig is.
  • U bepaalt zelf in hoge mate mee of u het genoeg vindt en hoe u ons contact wilt afsluiten. Vaak voelt u vanzelf wel wanneer het genoeg is geweest en u weer graag op eigen wieken verder wilt of zo’n poging wel wilt wagen.