OYA PRODUCTIONS

PROMOTIEONDERZOEK

vervolg op Delphiproject
Het Delphiproject krijgt momenteel een vervolg in een promotieonderzoek.

speerpunten
De speerpunten van dit promotieonderzoek zijn:

  • analyse van ervaringen opgedaan in tien jaar begeleiding van (volwassen) hoogbegaafden
  • formuleren van een psychologische theorie over normale ontwikkeling en scheefgroei van hoogbegaafden, met inachtneming van biologische en sociaal-culturele aspecten
  • ontwerpen van een screeningsinstrument om hoogbegaafdheid te detecteren of vermoedelijke hoogbegaafdheid te bevestigen
  • ontwerpen van een diagnostische vragenlijst ter precisering van hoogbegaafdheidsproblematiek (analyse van probleem en bijsturingsmogelijkheden)
  • ontwikkelen van aanbevelingen voor een ‘Richtlijn Hoogbegaafden in de GGZ’inzake testmateriaal en testprocedures, behandelvormen en e-health

inbedding
Als promotor treedt op professor Jan Derksen (Radbouduniversiteit Nijmegen en Universiteit van Brussel). Daarnaast is een klankbordgroep in het leven geroepen van psychiaters, (klinisch) psychologen en psychotherapeuten die zich (mede) richten op hoogbegaafden.