OYA Productions

Delphiproject

onderzoek
In 2007 startte ik op verzoek van het Fonds Hoogbegaafdheid een onderzoek naar imago en zelfbeeld van hoogbegaafden.

delphimodel
Hieruit kwam het Delphimodel Hoogbegaafdheid© voort (zie hieronder). Daarin zijn de tien meest opvallende kenmerken van hoogbegaafden op een betekenisvolle en logische wijze bijeen gezet. Aan het project werd medewerking verleend door 20 hoogbegaafdenexperts. Via deze website kunt u een kleurrijke kaart bestellen met daarop aan de ene zijde het Delphimodel en aan de andere zijde de Delphidefinitie.

symposium
De resultaten van het project werden begin 2008 gepresenteerd tijdens een symposium in Artis te Amsterdam. Daaraan werkten onder anderen Frans Corten, Willem Kuipers, Noks Nauta, Fieke van der Lecq, Hans van Aalst, Bea Tiemens en ikzelf mee.

boek
Onderzoeks- annex symposiumverslag vonden hun neerslag in het boek ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden.’ (M.B.G.M. Kooijman- van Thiel (red.), OYA Productions, 2008). Het voorwoord en de inhoudsopgave van het boek kunt u vooraf inzien. Het boek bestellen kan via deze website.

gebruik
Het Delphimodel Hoogbegaafdheid wordt inmiddels door velen gebruikt, variërend van leerkrachten en docenten tot psychologen, coaches en counselors. Ook particuliere personen of echtparen en gezinnen kunnen het model voor zichzelf aanwenden. Het geeft inzicht in positieve kanten en kansen van hoogbegaafdheid, als wel in valkuilen en moeilijkheden die met hoogbegaafdheid gepaard kunnen gaan.

Delphi Model