Over OYA

mijn persoon

persoon
Mijn naam is Maud van Thiel. Ik ben geboren in 1955 en heb twee hoogbegaafde kinderen grootgebracht, beiden inmiddels uit huis.

opleiding
Van oorsprong ben ik gezinssocioloog. Ik werkte als sociaalwetenschappelijk onderzoeker. Daarna studeerde ik psychologie en volgde ik de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut.

clientgericht
Mijn specialisme is de clientgerichte (voorheen Rogeriaanse) psychotherapie, tegenwoordig de persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie geheten. Tevens ben ik geschoold in de (cognitieve) gedragstherapie, de systeemtherapie en de psychoanalytische psychotherapie. Moderne varianten van deze stromingen zijn de mentalisation based therapy (MBT), de acceptance and commitment therapy (ACT), de cognitieve gedragstherapie (CGT), transference focused therapy (TFT) en de emotion focused therapy (EFT).

werkervaring
Ik werkte bij de voormalige RIAGG. Later was ik verbonden aan verschillende afdelingen van een grote GGZ-instelling (ambulant, deeltijd, klinisch). Ik heb ervaring met milde problematiek, maar ook met clienten die ernstige psychische verwondingen (trauma’s) hebben opgelopen.

eigen praktijk
Sinds 2005 werk ik in een eigen praktijk en ben ik volledig gespecialiseerd in hoogbegaafde volwassenen.

stijl
Als integratief therapeut pas ik methoden en technieken uit verschillende stromingen toe (de gedragstherapeutische, psychodynamische en clientgerichte). Ik ben daarnaast vertrouwd met droomtherapie volgens Carl Gustav Jung. Ik werk veel met beelden, verbeelding en visuele voorstellingen. Principes uit de positieve psychologie, de oplossingsgerichte therapie, de holistische therapie en de Boedhistische of Zentherapie zijn onderdeel van mijn behandeling.

hoogbegaafdheid
In 2007 deed ik onderzoek naar zelfbeeld en imago van hoogbegaafden, resulterend in het Delphimodel Hoogbegaafdheid©. Hierover schreef ik het boek ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zo!’. In 2009 nam ik het initiatief tot oprichting van het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen). Ik was de eerste voorzitter.

Mensa
Ik ben sinds 1996 lid van Mensa, vereniging van hoogintelligente mensen.