Voor hoogbegaafden

Doelgroep

leeftijd
De doelgroep van OYA bestaat uit hoogbegaafde mensen van 18 jaar en ouder.

intelligentietest
De hoogbegaafdheid hoeft niet perse ‘bewezen’ te zijn door een IQ-test, noch door klinkende prestaties. Een vermoeden van hoogbegaafdheid volstaat. Wie zich in meer of mindere mate herkent in het Delphimodel is welkom!

algemeen
OYA is er voor hoogbegaafden:

 • die raad en advies wensen over werk, relaties of andere kwesties
 • die worstelen met de zin van het leven
 • die diagnostische vragen hebben – wat mankeert mij toch?
 • die onbestemde gevoelens van droefheid, boosheid, angst, onrust of stress ervaren en daar wat aan willen doen
 • die met zichzelf, hun naasten of met de wereld in de knoop liggen
 • die meer of minder ernstige moeilijkheden ondervinden en deze willen oplossen
 • die nare ervaringen uit een recent of ver verleden met zich meedragen en willen leren zich daartoe te verhouden
 • die voor lastige keuzes of schijnbaar onmogelijke beslissingen staan
 • die uit het lood geslagen en wanhopig zijn – niet meer weten hoe de problemen te tackelen
 • die (eventueel in contact met andere hoogbegaafden) hun eigen hoogbegaafdheid willen onderzoeken en handiger leren inzetten
 • die zich afvragen of ze wel ‘echt’ hoogbegaafd zijn
 • die niet weten wat ze met hun pas ontdekte hoogbegaafdheid aan moeten, anders dan te treuren om gemiste kansen
 • die problemen ervaren die (ogenschijnlijk) niets met hoogbegaafdheid te maken hebben, maar misschien toch ook weer wel…

OYA is er voor hoogbegaafden van allerlei pluimage:

 • volwassenen en senioren
 • ouders van hoogbegaafde kinderen
 • leerkrachten en docenten van hoogbegaafde leerlingen en studenten
 • ondernemers, ZZP-ers en starters
 • leidinggevenden en teamleiders
 • coaches en hulpverleners
 • wetenschappers, beoefenaren van artistieke beroepen, sporters
 • onderpresteerders en uitblinkers
 • oudere adolescenten, jongvolwassenen
 • studenten, schoolverlaters, drop-outs, werkende en niet-werkende jongeren
 • mensen met burn-out of bore-out
 • werklozen, uitkeringsgerechtigden en gehandicapten
 • en andere vreemde vogels