Voor hoogbegaafde volwassenen

Doelgroep

leeftijd
De doelgroep van OYA bestaat uit hoogbegaafde mensen van 18 jaar en ouder.

intelligentietest
De hoogbegaafdheid hoeft niet perse ‘bewezen’ te zijn door een IQ-test, noch door klinkende prestaties. Een vermoeden van hoogbegaafdheid volstaat. Wie zich in meer of mindere mate herkent in het Delphimodel Hoogbegaafdheid is welkom bij OYA!

algemeen
OYA is er voor hoogbegaafden:

 • die raad en advies wensen over werk, relaties of andere kwesties
 • die worstelen met de zin van het leven
 • die diagnostische vragen hebben – wat mankeert mij toch?
 • die onbestemde gevoelens van droefheid, boosheid, angst, onrust of stress ervaren en daar wat aan willen doen
 • die met zichzelf, hun naasten of met de wereld in de knoop liggen
 • die meer of minder ernstige moeilijkheden ondervinden en deze willen oplossen
 • die nare ervaringen uit een recent of ver verleden met zich meedragen en willen leren zich daartoe te verhouden
 • die voor lastige keuzes of schijnbaar onmogelijke beslissingen staan
 • die uit het lood geslagen en wanhopig zijn – niet meer weten hoe de problemen te tackelen
 • die (eventueel in contact met andere hoogbegaafden) hun eigen hoogbegaafdheid willen onderzoeken en handiger leren inzetten
 • die zich afvragen of ze wel ‘echt’ hoogbegaafd zijn
 • die niet weten wat ze met hun pas ontdekte hoogbegaafdheid aan moeten, anders dan te treuren om gemiste kansen
 • die problemen ervaren die (ogenschijnlijk) niets met hoogbegaafdheid te maken hebben, maar misschien toch ook weer wel…

OYA is er voor hoogbegaafden van allerlei pluimage:

 • volwassenen en senioren
 • ouders van hoogbegaafde kinderen
 • leerkrachten en docenten van hoogbegaafde leerlingen en studenten
 • ondernemers, ZZP-ers en starters
 • leidinggevenden en teamleiders
 • coaches en hulpverleners
 • wetenschappers, beoefenaren van artistieke en ambachtelijke beroepen, sporters
 • onderpresteerders en uitblinkers
 • oudere adolescenten, jongvolwassenen
 • studenten, schoolverlaters, drop-outs, werkende en niet-werkende jongeren
 • mensen met burn-out of bore-out
 • werklozen, uitkeringsgerechtigden en gehandicapten
 • en andere vreemde vogels