Oya Productions

Boek bestellen

U bestelt het boek ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden’ van M.B.G.M. Kooijman – van Thiel (red.) door € 29,95 over te maken op rekeningnummer NL57 RABO 0309 3638 45 ten name van OYA Psychotherapie en coaching, onder vermelding van ‘boek hoogbegaafdheid’ en uw postadres.

Vergeet u vooral niet om uw postadres te vermelden! Indien u een factuur wenst, dan kunt u dat op de overschrijving melden (‘graag factuur’). Na betaling wordt het boek u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Boekhandels die een bestelling willen plaatsen, kunnen contact opnemen met wendyverbeek at oya punt nl. Ook personen die vanuit het buitenland een bestelling willen plaatsen wordt verzocht via dit mailadres contact op te nemen. Zij hebben naast het IBAN (zie hierboven) een BIC-nummer nodig en zij betalen tevens iets meer portokosten.

Het voorwoord en de inhoudsopgave van het boek zijn in te zien. In het boek treft u de wordingsgeschiedenis en de inhoud van het Delphimodel Hoogbegaafdheid© aan, evenals een uitwerking van een aantal aan hoogbegaafdheid verwante thema’s (door Noks Nauta, Frans Corten en Willem Kuipers).

Boek Cover