OYA Psychotherapie en Coaching

aanbod

coaching
Coaching beperkt zich meestal tot één aspect van het leven (bijvoorbeeld werk, opvoeding of relaties). Het accent ligt op het stimuleren van talenten en het handig inzetten van hoogbegaafdheid. Meestal zijn er geen grote onderliggende problemen. De kosten zijn voor eigen rekening.

psychologische zorg
Psychologische zorg betreft kortdurende ondersteuning bij enkelvoudige (niet complexe) problematiek. Meestal gaat het om een goed af te bakenen probleem, dat nog niet zo heel lang bestaat. Al dan niet alléén de hoogbegaafdheid betreffend. Meestal wordt psychologische zorg vergoed door zorgverzekeraars (generalistische basis GGZ). In principe gaat het om ongeveer vijf gesprekken.

psychotherapie
Psychotherapie betreft langduriger ondersteuning bij multipele (complexe) problematiek. Meestal is er sprake van onderliggende problematiek die zich in verschillende vormen op verschillende levensgebieden manifesteert. Deze meestal wat ernstiger problemen worden breder aangepakt en zo nodig diepgaander bewerkt – steeds in relatie tot hoogbegaafdheid. Psychotherapie wordt meestal vergoed door zorgverzekeraars (gespecialiseerde GGZ).

groepstherapie
De eigen hoogbegaafdheid verkennen in groepsverband. Zowel valkuilen als kansen worden in samenwerking en uitwisseling met andere hoogbegaafden onderzocht. Afhankelijk van de insteek vergoed door zorgverzekeraars. Tweewekelijks gedurende (minimaal) een jaar met ruim zomer- en winterreces. Collega-groepstherapeut is Imanda Slief-Boom (www.pa-boom.nl).

leertherapie
Verkenning en integratie van de eigen hoogbegaafdheid voor hoogbegaafde hulpverleners in groepsverband. Persoonlijke vorming, verwerking eigen ervaringen met hoogbegaafdheid, inzetten van de eigen talenten. Tweewekelijks gedurende (minimaal) een jaar met ruim zomer- en winterreces. Deelnamecertificaat en elektronisch vignet voor op de eigen website.