Oya Psychotherapie

contra-indicaties

doorverwijzen
In sommige gevallen bent u bij OYA niet aan het juiste adres. Dan zijn de problemen te zwaar voor een privépraktijk of passen ze niet bij mijn expertise. Ik verwijs u dan door naar meer geëigende hulpverlening.

voorbeelden
Het gaat dan om:

 • actieve psychoses
 • ernstige verslaving
 • ernstige suïcidaliteit
 • automutilatie
 • sterk crisisgevoelige problematiek
 • ernstige praktische problemen (huisvesting, financiën)
 • dusdanig autisme (Asperger) dat specialistische begeleiding nodig is
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • ernstige post traumatische stress (PTSS)
 • ernstige faalangst
 • thuissituatie met geweld
 • ernstige opvoedingsproblemen
 • ernstige agressieproblemen
 • geïsoleerde seksuele problematiek
 • problemen die beter middels een zuiver gedragstherapeutisch protocol te bewerken zijn
 • problemen die intensievere behandeling vereisen (deeltijdbehandeling, klinische opname)