Oya Psychotherapie

Gesprek aanvragen

contactformulier
U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Als er binnen afzienbare tijd plaats is, krijgt u bericht. Vult u graag zo precies mogelijk in wat uw probleem of hulpvraag is. De informatie die u in het contactformulier geeft, valt onder privacywetgeving en wordt beveiligd verzonden.

advies
Een telefonisch advies is eenmalig. U krijgt antwoord op een eenduidige, enkelvoudige vraag of een globaal handelingsadvies. Een dergelijk gesprek duurt maximaal 15 minuten. U kunt hiervoor tijdens het spreekuur bellen.

kennismaking
Een kennismakingsgesprek is niet gericht op uitvoerige diagnostiek, noch op het vaststellen van een behandelplan. Het gaat om een globale verkenning en om te ervaren of er voldoende ‘klik’ bestaat. Volgt er een behandeltraject, dan wordt dit gesprek daarmee verrekend. Volgt er géén behandeltraject, dan wordt 50 euro in rekening gebracht.

coaching
Voor een coachingstraject kunt u zich zonder verwijsbrief van de huisarts aanmelden.

psychotherapie
Voor een psychotherapeutisch traject heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig met daarin tenminste een ‘vermoeden van een DSM-classificatie’.  Ook dient duidelijk te zijn of de huisarts u verwijst voor de Basis GGZ (kortdurend) of voor de Gespecialiseerde GGZ (complexe problematiek).

wachtlijst
OYA hanteert geen wachtlijst. Als er op zeer korte termijn (binnen een week) geen ruimte is, dan zult u in later instantie nogmaals zelf contact met ons moeten opnemen. Tussen intakegesprek en start behandeling is geen wachttijd.